.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #


Możesz wykupić treść odpowiedzi na to pytanie
udzieloną przez naszego Eksperta z tej dziedziny!

(będzie dostępna przez 24h od momentu aktywacji), koszt 11,07PLN:

Login:
Hasło:   
Pytanie nr 2902 - Autor (Data):
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie i zweryfikowanie poprawności podania o wydanie zaświadczenia z PIT 4 i Podatku od nieruchomości.
Czy może być zawarta treść jak w przykładach poniżej.
1.Podatek od nieruchomości:
Zwracam się z prośbą o wydanie, na podstawie par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 19 grudnia 2007 Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (Dz.U. nr 245 poz. 1810 z późn. zm) wydanego w oparciu o art. 33 ust. 11 ustawy oz 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 Dz.U. nr 127 poz. 721), zaświadczenia o pomocy de minimis, potwierdzającego wydatek dokonany z zakładowego funduszu rehabilitacji.

Zakład otrzymał pomoc w formie zwolnienie z podatku od nieruchomości (A2.1) - na podstawie - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z póżn.zm. ), art.. 7 ust.2 pkt 4 Oraz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej; .

Pomoc została przeznaczona na Wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z § 2 Ust. 1 pkt. 1, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z dnia 8 listopada 2013 r. poz 1300). Z uzyskanych z ww. zwolnienia środków zakład wydatkował na ww. cel kwotę o wartości brutto/netto 2222,00 zł, co stanowi równowartość 531,73 euro w dniu 2014-12-01.

2.Pit 4
Zwracam się z prośbą o wydanie, na podstawie par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 19 grudnia 2007 Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (Dz.U. nr 245 poz. 1810 z późn. zm) wydanego w oparciu o art. 33 ust. 11 ustawy oz 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 Dz.U. nr 127 poz. 721), zaświadczenia o pomocy de minimis, potwierdzającego wydatek dokonany z zakładowego funduszu rehabilitacji.

Zakład otrzymał pomoc w formie zwolnienie z odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT 4 - PFRON (A2.1) - na podstawie - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; .

Pomoc została przeznaczona na Wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na: finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, dotyczących obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy pracy chronionej, zwanego dalej Zakładem, proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywanego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej trzech lat od dnia odbioru obiektu budowlanego., zgodnie z § 2 Ust. 1 pkt. 1B, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z dnia 8 listopada 2013 r. poz 1300). Z uzyskanych z ww. zwolnienia środków zakład wydatkował na ww. cel kwotę o wartości brutto/netto 222,00 zł, co stanowi równowartość 53,13 euro w dniu 2014-12-01.
Dziękuję za odpowiedź. - Info Baza (2014-12-03 )
Odpowiedź - Autor (Data):
Żeby oglądać odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący.
          
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.