.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Pracownik może wysłać skan faktury za leki

Dziennik Gazeta Prawna (2021-01-14), autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR

Pracodawca może zmienić regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sposób, który umożliwi składanie wniosku o pomoc w formie elektronicznej oraz skanów dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
Tak stwierdził prezes PFRON w decyzji wydanej dla jednej z firm (nr DW.400.8.2020.IGR z 26 czerwca 2020 r.). O wydanie interpretacji wystąpił pracodawca mający status zakładu pracy chronionej, który zamierza zmodyfikować regulamin ZFRON.
 
Obecnie zgodnie z jego zapisami pracownik starający się o pomoc indywidualną musi przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające poniesienie przez niego określonych kosztów. ZPChr chciałby natomiast umożliwić osobom niepełnosprawnym składanie wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionej przez siebie platformy. Ma jednak wątpliwości, czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe. W szczególności dotyczą one tego, czy skany dokumentów potwierdzające poniesione przez podwładnego wydatki, np. skany faktur za leki lub wyroby medyczne, będą wystarczające do przyznania mu wsparcia, a potem udowodnienia organowi kontrolującemu, że pracodawca wydatkował środki ZFRON zgodnie z katalogiem przewidzianym w przepisach. Zakład postanowił więc wystąpić do PFRON w tej sprawie.
 
Fundusz w odpowiedzi wskazuje, że w myśl art. 33 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) dysponentem ZFRON jest pracodawca, a szczegółowe zasady wydatkowania jego środków zawiera regulamin. Tryb jego ustalania określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023). Przy tym ani ustawa, ani rozporządzenie nie zawierają uregulowań dotyczących tego, jak należy dokumentować przyznawanie pomocy indywidualnej. Jednocześnie na podstawie art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nieunormowanych jej przepisami stosuje się odpowiednio kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny oraz kodeks pracy.
 
Jak wyjaśnia PFRON, ze względu na cywilnoprawny charakter stosunków między dysponentem ZFRON a pracownikiem uprawnionym do skorzystania z pomocy indywidualnej w zakresie dokumentowania jej udzielania należy sięgnąć do kodeksu cywilnego. Zastosowanie tu będą miały art. 772 i 773 k.c., które mówią, że dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. W takim rozumieniu skan faktury za leki, wyroby medyczne i inne wydatki poniesione przez pracownika jest dokumentem. Dlatego nie ma przeszkód prawnych, aby papierowa dokumentacja dotycząca tej formy pomocy była najpierw zeskanowana do formatu PDF i w takiej postaci przekazywana między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 stycznia 2021 r. 
dodano: 2021-01-15 10:19Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.