.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

PIP wyda nakaz zapłaty bez względu na roszczenia firmy

Dziennik Gazeta Prawna (2021-05-27), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

Okręgowy inspektor pracy nakazał naszej spółce wypłatę wynagrodzenia pracownikowi. Decyzja została wydana, mimo że skierowaliśmy pozew o zapłatę przeciwko pracownikowi za szkody, które wyrządził w powierzonym mieniu. Czy możemy skutecznie zakwestionować taką decyzję, skoro rzeczywiście wstrzymaliśmy wypłatę pensji? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 18 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 520/17, wyjaśnił, że nakaz zapłaty może być wydany wyłącznie wówczas, gdy obowiązek pracodawcy jest bezsporny i wymagalny już w momencie przeprowadzania kontroli. Inspektor pracy może nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, gdy należność ta jest wyliczona, jej wysokość i podstawa są bezsporne, a ponadto nie budzi jakiejkolwiek wątpliwości to, że wynagrodzenie rzeczywiście nie zostało wypłacone. Z kolei z wyroku WSA w Szczecinie z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 17/17, wynika, że tylko w sytuacji, gdy ocena zdarzeń jednoznacznie wskazuje, iż wynagrodzenie przysługuje konkretnemu pracownikowi i nie zostało mu wypłacone, inspektor pracy może skorzystać z tego rodzaju uprawnień.
 
W ocenie opisanej sytuacji pomocny może okazać się wyrok WSA w Gliwicach z 3 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Gl 321/20, którym sąd rozstrzygał sprawę o podobnym stanie faktycznym. Sąd przede wszystkim uznał za zasadną decyzję inspektora pracy. Pracodawca nie uzyskał tytułu wykonawczego na potrącenie należności w związku z poniesioną szkodą, nie wykazał wysokości zaistniałej szkody oraz nie uzyskał pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia z jego wynagrodzenia. W tych okolicznościach, zdaniem sądu, inspektor pracy miał podstawy do wydania spornego nakazu. Sąd powołał się na art. 91 par. 1 oraz art. 87 k.p. Wskazał, że należności inne niż wymienione w art. 87 par. 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Bez zgody pracownika mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę:
 
● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 
● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 
● zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 
● kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.;
 
● kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 maja 2021 r. 
dodano: 2021-05-27 10:10Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.