.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak wypełnić obowiązek informacyjny przy realizacji zadania ze środków publicznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2021-05-27), autor: Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR

Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Zawiera je opublikowane właśnie rozporządzenie Rady Ministrów, które w odniesieniu do art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane.
 
Aby poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu, beneficjent jest obowiązany do:
 
● zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
 
● zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
 
● zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 
 
Podmiot nie jest zobowiązany do wymienionych działań informacyjnych, jeśli całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Obowiązku informacyjnego nie ma także wtedy, gdy podmiot realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro. 
 
W załączniku do rozporządzenia znajdują się wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych oaz szczegółowe wskazówki techniczne. Należy pamiętać, że wzory są obowiązkowe, tzn. nie można ich modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 
 
Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Więcej na: www.pfron.org.pl 
dodano: 2021-05-28 10:19Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.